2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug Općina Okrug

Poziv za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova prometnog redara

 

 

P  O  Z  I  V

 

SVIM ZAINTERESIRANIM ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROMETNOG REDARA

 

 

Pozivaju se sve osobe koje su zainteresirane za stručno osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara  a imaju:

 

-         najmanje IV. stupanj stručne spreme upravne, prometne ili tehničke struke,

-         položen vozački ispit B kategorije,

 

da se podnesu pismenu prijavu osobno ili putem pošte na adresu Općina Okrug, Bana Jelačića 17, 21 223 Okrug Gornji. Uz  prijavu potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, presliku vozačke dozvole te potvrdu o nekažnjavanju.

 

Rok za dostavu prijave je 30. travnja 2010. godine.

 

Stručno osposobljavanje provodi se po Programu stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova prometnog redara  sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika („Narodne novine“ br. 143/08).

 

Osposobljavanje, koje traje tri tjedna, provodi se u Policijskoj akademiji u Zagrebu. Troškove osposobljavanja snosi Općina Okrug. 

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h