2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug Općina Okrug

Poziv na prethodnu provjeru znanja za radno mjesto komunalni radnik - parkist

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto komunalni radnik - parkist, dana 24. ožujka 2010. godine objavljuje 

 

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU  ZNANJA I

SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)

 

 

I. Povjerenstvo  je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat Toni Vukman.

 

II. Testiranje će se održati dana 30. ožujka 2010. godine (utorak) od 8,00 sati u Općinskoj vijećnici u Okrugu Gornjem, Bana Jelačića 17.

 

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Smatra se da  je kandidat, ukoliko se  navedenog dana ne odazove do 8,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

 

Pisano testiranje sastojat će se od 10 pitanja. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za provjeru znanja dobio najmanje 5 bodova.

 

Testiranje traje 30 minuta.

 

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Okrug (www.okrug.hr) i  oglasnoj ploči  Općine Okrug.

 

III. O rezultatu testiranja kandidat će biti obaviješten osobno, istog dana, u utorak,  30. ožujka 2010. u 8,45 sati u općinskoj vijećnici u Okrugu Gornjem. Odmah nakon toga bit će objavljen intervju s kandidatom ukoliko na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova.

 

IV. Ovaj poziv objavljuje se na  web stranici Općine Okrug (www.okrug.hr) i oglasnoj ploči Općine Okrug.

 

 

                                  PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

                                       Domagoj Miše, dipl.oec.  

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h