2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug Općina Okrug

Poziv na prethodnu provjeru znanja za radna mjesta domar-vozač i portir

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto domar-vozač i radno mjesto portir dana 24. ožujka 2010. godine objavljuje 

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU  ZNANJA I

SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)

 

I. Povjerenstvo  je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto domar–vozač mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 

1. Tonko Koparan

2. Stjepan Lučin

 

a za radno mjesto portir sljedeći kandidati:

 

1.      Mate Čaljkušić

2.      Stjepan Bilić

 

II. Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti u općinskoj vijećnici u Okrugu Gornjem, Bana Jelačića 17,  dana 30. ožujka 2009. godine (utorak) u 9,15 sati.

 

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Smatra se da  je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 9,15 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju  s kojima će biti upoznati, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

 

Pisano testiranje sastojat će se od 10 pitanja. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za provjeru znanja dobio najmanje 5 bodova.

 

Testiranje traje 30 minuta

 

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Okrug (www.okrug.hr) i  oglasnoj ploči  Općine Okrug.

 

III. O rezultatu testiranja kandidat će biti obaviješten osobno, istog dana, u utorak,  30. ožujka 2010. u 10,00 sati u općinskoj vijećnici u Okrugu Gornjem. Odmah nakon toga bit će objavljen intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova.

 

IV. Ovaj poziv objavljuje se na  web stranici Općine Okrug (www.okrug.hr) i oglasnoj ploči Općine Okrug.

                                

                               PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                     Domagoj Miše, dipl.oec.  

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h