2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug Općina Okrug

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja južno od uvale Kancelirovac u Okrugu Gornjem (UPU br. 2)

  

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje Općine Okrug, kao nositelj izrade plana, na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. broj 76/07 i 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Okrug, Klasa: 022-05/09-01/87, Urbroj: 2184-04-01/12-1 od 02. kolovoza 2012. godine objavljuje

 

 

 P O N O V N U  J A V N U  R A S P R A V U

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja

područja južno od uvale Kancelirovac u Okrugu Gornjem (UPU br. 2)

 

1. Općinski načelnik Općine Okrug utvrdio je, temeljem članka 95. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 02.08.2012. godine prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja južno od uvale Kancelirovac u Okrugu Gornjem (UPU br. 2) za ponovnu javnu raspravu (u nastavku teksta: prijedlog UPU-a).

2. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajat će 30 dana, počinje 16. kolovoza 2012. i završava 14. rujna 2012. godine.

3. Tijekom javnog uvida, grafički i tekstualni dio prijedloga UPU-a sa sažetkom za javnost bit će izložen u općinskoj vijećnici Općine Okrug na adresi Bana Jelačića 17, Okrug Gornji, svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 sati te srijedom od 17:00 do 19:00 sati. Prijedlog UPU-a za vrijeme trajanja javnog uvida bit će dostupan i na web-stranici Općine Okrug na internet adresi: www.okrug.hr .

4. Javno izlaganje održat će se 10. rujna 2012. (ponedjeljak) u općinskoj vijećnici u Okrugu Gornjem, Bana Jelačića 17, s početkom u 16:00 sati.

5. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a mogu se dostaviti do dana isteka javnog uvida na adresu: Općina Okrug, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje, Bana Jelačića 17, 21223 Okrug Gornji. Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati i u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog UPU-a.

Ako u navedenom roku nadležna tijela i JLP(R)S ne dostave pisano očitovanje smatrat će se da nemaju primjedbi.

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.  

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h