2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug Općina Okrug

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu UPU-a područja od uvale Toć do Kancelirovca (UPU 12) - ponovna rasprava u vezi planiranih mjera zaštite okoliša - i o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš UPU-a 12

Objava javne rasprave od 21.07.2017.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja od uvale Toć do Kancelirovca (UPU 12) - tekstualni dio - odredbe za provođenje s obrazloženjem

 Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja od uvale Toć do Kancelirovca (UPU 12) - grafički dio

0 - Postojeće stanje

 1 - Namjena površina

2.1 - Prometna mreža

2.2 - Prometna mreža uzdužni i poprečni presjeci

 2.3 - Elektroernergetska i DTK 

 2.4 - Vodoopskrbna mreža 

 2.5 - Kanalizacijska mreža 

 3 - Uvijeti korištenja, uređenja i zaštite okoliša

 4 - Uvijeti gradnje

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja od uvale Toć do Kancelirovca (UPU 12) - sažetak za javnost

Strateška studija utjecaja na okoliš UPU-a područja od uvale Toć do Kancelirovca (UPU 12)

Strateška studija UPU-a 12 - netehnički sažetak

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h