2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug


Natječaji

Javni natječaj za prijem u službu : višeg stručnog suradnika za naplatu prihoda i gospodarstvo u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Okrug   

 

Oglas za prijam u službu višeg referenta za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo 

 

Oglas za prijam u službu višeg referenta za financije i proračun

 

Oglas za prijam u službu komunalnog redara

 

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na temelju ugovora 

 

Javni natječaj za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Okrug 2017.godine

 

Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za naplatu prihoda i gospodarstvo

 

Natječaj za  davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska na području Općine Okrug

 

Oglas za prijam u službu višeg referenta za financije i proračun  

 

Oglas za prijem u službu višeg referenta za financije i proračun

 

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih  poslova održavanja javne rasvjete

 

Natječaj za prijem u službu višeg administrativnog referenta - vježbenika 

 

Oglas za prijem u službu višeg referenta za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

 

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na temelju ugovora

 

Javni natječaj za prijem u službu namještenika: portira - zaštitara u Upravni odjel za samoupravu, upravu, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša Općine Okrug

 

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza fekalija iz septičkih i sabirnih jama na području Općine Okrug - ispravak (objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 15.05.2014. godine)

 

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge pražnjenja i odvoza fekalija iz septičkih i sabirnih jama na području Općine Okrug (objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 14.05.2014. godine)

 

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Okrug - uključivo prijevoz krupnog komunalnog otpada (objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 14.05.2014. godine)

 

Oglas za prijam u službu namještenika - komunalnih radnika u Vlastitom pogonu Općine Okrug

 

Oglas za prijam u službu Tajnika u Ured načelnika Općine Okrug

 

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

 

Rješenje o poništenju natječaja za prijam u službu savjetnika za graditeljstvo u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje Općine Okrug

 

Natječaj za prijam u službu savjetnika za graditeljstvo u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje Općine Okrug

 

Natječaj za prijam u službu namještenika: domara - vozača u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove Općine Okrug

 

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na temelju ugovora - 2013.

 

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete - 2012.

 

Natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na temelju ugovora - 2011.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pismenih ponuda

 

ISPRAVAK Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pismenih ponuda

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

JN, natječaji i obrasci

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h