2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug


Javna Nabava

PLAN NABAVE OPĆINE OKRUG ZA 2018. GODINU

 

 

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU

 

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

 

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (do 31.12.2012)

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (do 31.12.2017.) 

 

 

OBAVIJEST IZ ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NEPOSTOJANJE SUKOBA INTERESA)

 

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

- UREĐENJE OBALNOG POJASA  (PLAŽE) IZMEĐU KUPALIŠTA DEBELI ROŽAC I KAMPA ROŽAC U OKRUGU GORNJEM, ev. br. M-02/17

 

              POSTUPCI JAVNE NABAVE U 2014. GODINI

Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Okrug

 

              POSTUPCI JAVNE NABAVE U 2013. GODINI

Oprema (školski namještaj, tehničko - elektronska oprema i dr.) za novu zgradu osnovne škole u Okrugu Gornje - Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku

Oprema (školski namještaj, tehničko - elektronska oprema i dr.) za novu zgradu osnovne škole u Okrugu Gornjem

Uređenje okoliša nove zgrade osnovne škole u Okrugu Gornjem - Obavijest o dodatnim informacijama, ponistenju ili ispravku

Uređenje okoliša nove zgrade osnovne škole u Okrugu Gornjem

Izgradnja potpornog zida kupališta Debeli Rožac u Okrugu Gornjem

 

              POSTUPCI JAVNE NABAVE U 2012. GODINI

Oprema za dječje igralište Centar u Okrugu Gornjem

Opskrba električnom energijom Općine Okrug za 2013. godinu

Sanacija obale Debeli Rožac u Okrugu Gornjem

Opskrba električnom energijom Općine Okrug za 2012. godinu

 

               POSTUPCI JAVNE NABAVE U 2011. GODINI

Izgradnja I. faze sportske dvorane u Okrugu Gornjem

Sanacija obalnog zida u uvali Miilićevo - II. faza

Rekonstrukcija dijela ulice Gospino u Okrugu Gornjem

Pločice s nazivima ulica i kućnim brojevima (2760 kompleta)

Pločice s nazivima ulica i kućnim brojevima

Opskrba električnom energijom Općine Okrug za 2011. godinu

 

               POSTUPCI JAVNE NABAVE U 2010. GODINI

Izgradnja školske zgrade u Okrugu Gornjem - dodatni radovi

Izrada Idejnog projekta sekundarne kanalizacijske mreže sliva Saldunskog zaljeva u Okrugu Gornjem

Izrada Idejnog projekta vodoopskrbe otoka Čiova

Izrada geodetskih podloga obalnog pojasa Orlice - Tatinja u Okrugu Gornjem

Proširenje i uređenje dionice Puta Mekovića

Sanacija mula i uređenje žala Mavarčica

Provođenje obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Općine Okrug u 2010. godini

Građevinski radovi na izradi uličnih vodovoda na području Općine Okrug u 2010. godini

Sanacija obalnog zida u uvali Milićevo

Opskrba električnom energijom Općine Okrug za 2010.godinu

 

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

JN, natječaji i obrasci

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h