2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug


Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave

Odluka o komunalnom redu

Odluka o agrotehničkim mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Okrug

Odluka o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Okrug

Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, divljih životinja i zvjeri te načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o općinskim porezima Općine Okrug

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima i Vlastitom pogonu Općine Okrug

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju dodjeljivanjem koncesije

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Okrug

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza

Odluka o dodjeli subvencije trgovačkom društvu u 100%-tnom vlasništvu Općine OkrugVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h