2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug
 

Novosti

Okruška kartolina br. 66

Novi broj Okruške kartoline možete pročitati...

27.04.2016

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Okrug

Donošenjem ove odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateske procjene utjecaja na okolis za Izmjene i dopune Prostomog plana uredenja Općine ("Sluzbeni glasnik Opcine Okrug" broj 10106, 5/08, 3/09, 4/09, 9/10, 18/12, 8/15 i 10/15) (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna PPUO Okrug). Postupak IDPPUO Okrug zapoceo je donosenjem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostomog plana uredenja Općine Okrug...

18.04.2016

Obavijest o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Okrug

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostomog plana uredenja Opcine Okrug (objavljena u «Sluzbenom glasniku Opcine Okrug» broj 3/16 od 04.04.2016.) pokrenuta je izrada izmjena i dopuna PPU-a Opcine Okrug...

11.04.2016

Obavijest o izradi strategije razvoja Općine Okrug

Općina Okrug je u postupku izrade Strategije razvoja Općine Okrug za razdoblje 2015.-2020. Strategija je temeljni strateški i razvojni dokument kojim će se omogućiti definiranje razvojnih potreba, usuglašavanje razvojnih prioriteta i jasno identificiranje projekata usmjerenih na društveno-gospodarski razvoj Općine...

11.04.2016

Održana 17. sjednica Općinskog vijeća

članka 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09, 12/10, 6/13 i 9/14 – pročišćen tekst) obavještavamo da je 22. ožujka (utorak) i 02. travnja (subota) 2016. godine održana 17. sjednica...

06.04.2016

Okrug u nedjelju bez električne energije

Zbog neodgodivih radova u TS 35/10 kv Čiovo dana 03. travnja (nedjelja) 2016. godine, od 13:00 - 17:00 sati...

01.04.2016

Okruška kartolina br. 65

Novi broj Okruške kartoline možete pročitati...

29.03.2016

Sretan Uskrs!

24.03.2016

Zakazan nastavak 17. sjednice Općinskog vijeća

S obzirom na prekid rada na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Okrug dana 22. ožujka 2016. godine temeljem odredbi Poslovnika o radu Općinskog vijeća...

24.03.2016

Zakazana 17. sjednica Općinskog vijeća

Dana 22. ožujka 2016. godine (utorak), s početkom u 09:00 sati u zgradi nove Područne škole Petar Berislavić, na adresi Put Mavarčice 24B (Gospino), Okrug Gornji održati će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug sa sljedećim dnevnim redom...

17.03.2016

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h